Rubriek vraag en aanbod

Vandaag is aan de site een rubriek toegevoegd “Vraag en Aanbod”. In deze rubriek kunnen artikelen gedurende 3 weken aangeboden worden op de website en op het Facebook en Twitter account. Graag uw tekst en eventuele foto’s per mail sturen naar webbeheer@wvdrachten.nl. In de tekst dient minimaal opgenomen te zijn: Welk artikel…

Lees meer