Disclaimer

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.

WV Kapenga Home Center aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook, ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij WV Kapenga Home Center  of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan WV Kapenga Home Center. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door WV Kapenga  Home Center .

Daar waar gebruik wordt gemaakt van informatie van derden, is de bron vermeld.

Reageren is niet mogelijk