Lid worden

Hartelijk gefeliciteerd

Van harte gefeliciteerd met je keuze om lid te worden van onze mooie vereniging WV Kapenga Home Center. We verheugen ons er op dat je in het tenue van onze wielervereniging gaat rijden. Alvorens dat te kunnen doen hebben we een aantal gegevens van jou nodig.  Hiervoor kan je op de site het inschrijfformulier gaan invullen. Je krijgt als je alles goed hebt ingevuld een mail van ons met daarin opgenomen de antwoorden op de gestelde vragen. In deze mail zit een link die je binnen 2 uur moet aanklikken om akkoord te gaan met de gegeven antwoorden en waarmee wij zeker weten dat jij bij ons wilt komen wielrennen. 

Aan het einde van het inschrijfformulier willen we ook weten of we de contributie via een automatische incasso mogen innen zolang je bij ons rijdt. Wil je van deze automatische incasso geen gebruik maken, moeten wij de contributie met €5, -verhogen vanwege extra administratiekosten. 

Hoewel het allemaal duidelijk zal zijn, zijn er misschien toch nog wel vragen m.b.t. het inschrijven. Je kan in dat geval contact opnemen met ons secretariaat, secretariaat@wvdrachten.nl .

Inschrijfformulier

 

Voorwaarden lidmaatschap

Door inschrijving als lid/donateur van de WV Kapenga Home Center  verklaart U de contributie of donatie voor het lopende of  het eerstvolgende kalenderjaar te zullen voldoen aan de penningmeester van de Wielervereniging.  Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd, indien voor 1 december van het voorgaande jaar geen schriftelijke opzegging heeft plaatsgevonden. 
In geval het lid / donateur minderjarig is dient het formulier ook te worden voorzien van de naam en handtekening van de ouder of voogd van het lid. De ingeschrevene verklaart door akkoord te gaan met de voorwaarden op het inschrijfformulier zich te houden aan de statuten en het beleidsplan van de vereniging en alle verplichtingen na te komen die voortvloeien uit de overeenkomsten tussen vereniging en sponsoren. Het lid dient in trainingen en wedstrijden uit te komen in de kleding die de vereniging voorschrijft. 
Ieder lid dient zelf een licentie aan te vragen in één van de categorieën. Het lid is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen en stopzetten van de licentie.                 

Kledingbeheer 

Elk lid kan zelf bepalen welke kledingstukken hij/zij wil aanschaffen. De kleding wordt aangeboden worden via de webshop van Forte Sportswear op deze site.

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.