Image Alt

Opzeggen

Leden die hun lidmaatschap willen opzeggen, dienen dit via dit online formulier te doen. Opzegging van het lidmaatschap kan uiterlijk 1 maand voor het einde van het jaar. Te laat opzeggen betekent dat de opzegging met ingang van het volgende jaar pas zal worden doorgevoerd!

Opzeggen Lidmaatschap


    Ouder(s) / Verzorger(s)
    Telefoonnummer ouder/verzorger(s) is van toepassing als deze bij WV Kapenga Home Center zijn geregistreerd


    Nummer NIET verwijderen uit de WV Kapenga WhatsApp Cummunity ivm lidmaatschap familielid
    Nummer NIET verwijderen uit de WV Kapenga WhatsApp Cummunity ivm lidmaatschap familielid