Wielervereniging Kapenga Home Center

  /  Nieuws   /  Vacature: Voorzitter

Vacature: Voorzitter

Heb je interesse om onderdeel uit te maken van het bestuur van onze wielervereniging en zo vorm te geven aan de vereniging? Dan is dit je kans!
Bij Wielervereniging Kapenga Home Center zijn we op zoek naar een nieuwe voorzitter voor het bestuur.

Taken

 • Geeft sturing aan Wielervereniging Kapenga Home Center (signaleren, vooruit denken, richting geven op lange termijn, beleid uitzetten en uitvoeren, interne organisatie)
 • Zit leden, bestuurs- en andere vergaderingen voor.
 • Vertegenwoordigd Wielerverenging Kapenga Home Center extern (gemeente, dorpsraad, andere (wieler-) verenigingen.
 • Voert het woord namens de vereniging bij diverse gelegenheden in- en extern.
 • Levert vaste bijdrage (namens het bestuur) aan de nieuwsbrief.
 • Heeft (meer dan andere bestuursleden) aandacht voor het welzijn van rennerrs en vrijwilligers (is in contact en aanspreekbaar, motiveert, biedt steun)
 • Bewaakt normen en waarden.
 • Is initiatiefnemer en deelnemer aan de KNWU vergaderingen.
 • Is verantwoordelijk voor het aanstellen, begeleiden en evalueren van de technische zaken


Vaardigheden en vereisten

 • Kan zich mondeling en schriftelijk goed uitdrukken.
 • Kan een vergadering leiden.
 • Kan vooruitzien en overzien.
 • Kan anderen aan zich binden, motiveren en sturen.
 • Voelt zich verbonden met Wielervereniging Kapenga Home Center.
 • Heeft gevoel voor verhoudingen en voor wat er leeft.
 • Is een teamspeler,
 • Is duidelijk, consequent en betrouwbaar

Jaarlijks terugkerende werkzaamheden

 • Voorbereiden en voorzitten algemene ledenvergadering.
 • Contractverlenging Technische zaken.
 • Seizoen afsluiting.
 • Overleg met gemeente en andere wielerverenigingen.

Herken je jezelf in de bovenstaande punten?
Neem contact met ons op door dan email te sturen naar secretariaat@wvdrachten.nl